Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kód měřicího programu: UCECM
Lokalita: Čeradice
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 52,0
2 07.02.2018 06:00 55,0
3 08.02.2018 06:00 59,0
4 09.02.2018 06:00 54,0
5 20.02.2018 06:00 52,0
6 01.03.2018 06:00 52,0
7 02.03.2018 06:00 58,0
8 03.03.2018 06:00 60,0
9 04.03.2018 06:00 82,0
10 05.03.2018 06:00 78,0
11 10.03.2018 06:00 51,0
12 17.10.2018 06:00 56,0
13 18.10.2018 06:00 61,0
14 06.11.2018 06:00 95,0