Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: EMTPA
Lokalita: Moravská Třebová - Piaristická.
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 70,7
2 07.02.2018 06:00 52,2
3 08.02.2018 06:00 75,8
4 09.02.2018 06:00 75,8
5 10.02.2018 06:00 56,6
6 11.02.2018 06:00 50,7
7 16.02.2018 06:00 52,5
8 18.02.2018 06:00 59,8
9 19.02.2018 06:00 105,8
10 20.02.2018 06:00 93,0
11 21.02.2018 06:00 62,4
12 23.02.2018 06:00 54,1
13 25.02.2018 06:00 53,8
14 26.02.2018 06:00 59,6
15 27.02.2018 06:00 50,3
16 28.02.2018 06:00 67,1
17 01.03.2018 06:00 96,4
18 02.03.2018 06:00 87,5
19 03.03.2018 06:00 82,0
20 04.03.2018 06:00 90,2
21 05.03.2018 06:00 60,0
22 07.03.2018 06:00 58,9
23 20.03.2018 06:00 61,4
24 23.03.2018 06:00 60,7
25 24.03.2018 06:00 52,8
26 26.03.2018 06:00 61,8
27 17.10.2018 06:00 65,5
28 18.10.2018 06:00 59,4
29 19.10.2018 06:00 82,1
30 02.11.2018 06:00 51,4
31 08.11.2018 06:00 64,6
32 09.11.2018 06:00 62,9
33 10.11.2018 06:00 52,8
34 28.11.2018 06:00 64,0
35 01.12.2018 06:00 52,8
36 14.12.2018 06:00 50,2
37 17.12.2018 06:00 69,5
38 18.12.2018 06:00 75,1
39 20.12.2018 06:00 50,9