Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TOCBA
Lokalita: Ostrava-Českobratrská (hot spot)
Pořadí Datum Hodnota
1 08.02.2018 06:00 94,3
2 09.02.2018 06:00 109,8
3 10.02.2018 06:00 120,5
4 13.02.2018 06:00 79,2
5 14.02.2018 06:00 64,3
6 15.02.2018 06:00 59,2
7 17.02.2018 06:00 74,4
8 20.02.2018 06:00 113,8
9 21.02.2018 06:00 98,8
10 23.02.2018 06:00 90,9
11 25.02.2018 06:00 136,6
12 26.02.2018 06:00 79,5
13 27.02.2018 06:00 56,4
14 28.02.2018 06:00 109,9
15 01.03.2018 06:00 188,4
16 02.03.2018 06:00 164,7
17 03.03.2018 06:00 218,8
18 04.03.2018 06:00 174,6
19 05.03.2018 06:00 94,5
20 06.03.2018 06:00 164,9
21 07.03.2018 06:00 52,7
22 15.03.2018 06:00 67,0
23 19.03.2018 06:00 51,6
24 20.03.2018 06:00 67,0
25 23.03.2018 06:00 71,8
26 24.03.2018 06:00 67,7
27 26.03.2018 06:00 54,9
28 06.04.2018 06:00 53,3
29 07.04.2018 06:00 57,0
30 08.10.2018 06:00 55,9
31 09.10.2018 06:00 73,0
32 10.10.2018 06:00 66,9
33 11.10.2018 06:00 63,5
34 12.10.2018 06:00 72,0
35 13.10.2018 06:00 65,0
36 15.10.2018 06:00 72,3
37 16.10.2018 06:00 70,0
38 17.10.2018 06:00 86,5
39 18.10.2018 06:00 87,8
40 19.10.2018 06:00 116,1
41 21.10.2018 06:00 53,2
42 29.10.2018 06:00 63,0
43 01.11.2018 06:00 83,3
44 02.11.2018 06:00 56,0
45 05.11.2018 06:00 61,4
46 08.11.2018 06:00 73,5
47 09.11.2018 06:00 109,9
48 10.11.2018 06:00 67,6
49 11.11.2018 06:00 50,0
50 12.11.2018 06:00 52,3
51 15.11.2018 06:00 74,7
52 17.11.2018 06:00 59,7
53 18.11.2018 06:00 102,2
54 20.11.2018 06:00 59,2
55 22.11.2018 06:00 102,4
56 23.11.2018 06:00 149,2
57 25.11.2018 06:00 63,2
58 27.11.2018 06:00 64,6
59 28.11.2018 06:00 64,2
60 29.11.2018 06:00 85,1
61 05.12.2018 06:00 51,8
62 13.12.2018 06:00 99,8
63 14.12.2018 06:00 53,3
64 18.12.2018 06:00 81,1
65 19.12.2018 06:00 54,4