Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: ZVMZA
Lokalita: Valašské Meziříčí
Pořadí Datum Hodnota
1 06.01.2018 06:00 54,8
2 14.01.2018 06:00 61,0
3 22.01.2018 06:00 66,0
4 26.01.2018 06:00 59,3
5 27.01.2018 06:00 60,8
6 07.02.2018 06:00 117,0
7 08.02.2018 06:00 94,5
8 09.02.2018 06:00 106,8
9 10.02.2018 06:00 156,0
10 12.02.2018 06:00 53,0
11 13.02.2018 06:00 54,2
12 14.02.2018 06:00 63,3
13 15.02.2018 06:00 59,5
14 17.02.2018 06:00 66,5
15 19.02.2018 06:00 95,3
16 20.02.2018 06:00 121,3
17 21.02.2018 06:00 73,5
18 23.02.2018 06:00 74,9
19 25.02.2018 06:00 50,9
20 26.02.2018 06:00 52,7
21 28.02.2018 06:00 54,2
22 01.03.2018 06:00 127,7
23 02.03.2018 06:00 171,0
24 03.03.2018 06:00 154,5
25 04.03.2018 06:00 115,2
26 05.03.2018 06:00 56,9
27 06.03.2018 06:00 98,7
28 07.03.2018 06:00 52,8
29 15.03.2018 06:00 51,9
30 20.03.2018 06:00 59,7
31 23.03.2018 06:00 58,4
32 24.03.2018 06:00 67,5
33 26.03.2018 06:00 62,1
34 12.10.2018 06:00 50,8
35 17.10.2018 06:00 55,3
36 19.10.2018 06:00 87,4
37 01.11.2018 06:00 65,2
38 02.11.2018 06:00 54,2
39 08.11.2018 06:00 61,1
40 09.11.2018 06:00 57,7
41 18.11.2018 06:00 90,1
42 19.11.2018 06:00 57,0
43 20.11.2018 06:00 60,5
44 21.11.2018 06:00 56,6
45 22.11.2018 06:00 61,6
46 28.11.2018 06:00 63,3
47 13.12.2018 06:00 69,5
48 18.12.2018 06:00 57,2