Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: LLILA
Lokalita: Liberec Rochlice
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 52,8
2 07.02.2018 06:00 60,8
3 08.02.2018 06:00 107,8
4 09.02.2018 06:00 52,7
5 20.02.2018 06:00 55,4
6 23.02.2018 06:00 52,3
7 02.03.2018 06:00 71,3
8 03.03.2018 06:00 77,0
9 04.03.2018 06:00 56,2
10 30.04.2018 06:00 53,2
11 17.10.2018 06:00 50,7
12 18.10.2018 06:00 68,4
13 17.11.2018 06:00 58,2
14 18.11.2018 06:00 58,1
15 22.11.2018 06:00 50,4
16 13.12.2018 06:00 59,6