Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UULDA
Lokalita: Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2018 06:00 53,1
2 25.01.2018 06:00 52,2
3 26.01.2018 06:00 75,3
4 27.01.2018 06:00 71,1
5 06.02.2018 06:00 51,9
6 07.02.2018 06:00 64,0
7 08.02.2018 06:00 66,1
8 09.02.2018 06:00 76,2
9 10.02.2018 06:00 69,5
10 15.02.2018 06:00 56,5
11 19.02.2018 06:00 53,7
12 20.02.2018 06:00 55,8
13 01.03.2018 06:00 54,3
14 02.03.2018 06:00 70,0
15 03.03.2018 06:00 79,4
16 04.03.2018 06:00 89,7
17 05.03.2018 06:00 70,4
18 07.03.2018 06:00 60,0
19 10.03.2018 06:00 55,5
20 25.03.2018 06:00 52,4
21 26.03.2018 06:00 54,5
22 30.04.2018 06:00 50,4
23 09.10.2018 06:00 52,8
24 11.10.2018 06:00 50,4
25 13.10.2018 06:00 52,4
26 15.10.2018 06:00 64,2
27 16.10.2018 06:00 60,1
28 17.10.2018 06:00 72,2
29 18.10.2018 06:00 83,0
30 07.11.2018 06:00 58,6
31 15.11.2018 06:00 55,2
32 22.11.2018 06:00 52,1
33 28.11.2018 06:00 57,8
34 01.12.2018 06:00 61,7
35 03.12.2018 06:00 50,5
36 07.12.2018 06:00 61,2
37 17.12.2018 06:00 64,4
38 20.12.2018 06:00 54,9