Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PKUJA
Lokalita: Kamenný Újezd
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 56,0
2 08.02.2018 06:00 71,5
3 20.02.2018 06:00 51,4
4 23.02.2018 06:00 50,9
5 27.02.2018 06:00 56,3
6 02.03.2018 06:00 65,2
7 03.03.2018 06:00 86,5
8 04.03.2018 06:00 79,7
9 05.03.2018 06:00 61,3
10 06.03.2018 06:00 54,5
11 18.10.2018 06:00 69,1
12 19.10.2018 06:00 64,3
13 28.11.2018 06:00 50,3