Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ABREA
Lokalita: Praha 6-Břevnov
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 61,9
2 27.01.2018 06:00 74,5
3 08.02.2018 06:00 63,9
4 09.02.2018 06:00 70,2
5 20.02.2018 06:00 60,2
6 01.03.2018 06:00 51,7
7 02.03.2018 06:00 66,8
8 03.03.2018 06:00 61,4
9 04.03.2018 06:00 68,8
10 05.03.2018 06:00 60,8
11 26.03.2018 06:00 54,0
12 09.10.2018 06:00 57,4
13 17.10.2018 06:00 66,6
14 18.10.2018 06:00 90,6
15 07.11.2018 06:00 58,5
16 15.11.2018 06:00 53,0