Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BBDNA
Lokalita: Brno - Dětská nemocnice
Pořadí Datum Hodnota
1 22.01.2018 06:00 50,1
2 23.01.2018 06:00 84,3
3 24.01.2018 06:00 56,2
4 26.01.2018 06:00 56,5
5 27.01.2018 06:00 51,5
6 08.02.2018 06:00 58,4
7 09.02.2018 06:00 56,8
8 11.02.2018 06:00 53,1
9 16.02.2018 06:00 66,2
10 19.02.2018 06:00 57,9
11 20.02.2018 06:00 69,3
12 01.03.2018 06:00 53,8
13 02.03.2018 06:00 83,5
14 03.03.2018 06:00 71,1
15 04.03.2018 06:00 86,6
16 05.03.2018 06:00 57,8
17 07.03.2018 06:00 65,0
18 26.03.2018 06:00 57,8
19 13.10.2018 06:00 53,2
20 16.10.2018 06:00 57,1
21 17.10.2018 06:00 60,8
22 18.10.2018 06:00 62,2
23 19.10.2018 06:00 78,3
24 08.11.2018 06:00 56,0
25 09.11.2018 06:00 58,8
26 02.12.2018 06:00 55,0
27 03.12.2018 06:00 54,7
28 17.12.2018 06:00 59,3
29 18.12.2018 06:00 78,9
30 20.12.2018 06:00 61,8
31 21.12.2018 06:00 70,6
32 31.12.2018 06:00 54,2