Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: SO2 - oxid siřičitý
Doba průměrování: 1 hodina
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 350
Max. povolený počet překročení: 24
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TOPRA
Lokalita: Ostrava-Přívoz
Pořadí Datum Hodnota
1 15.01.2018 08:00 908,1
2 15.01.2018 09:00 385,3
3 27.01.2018 08:00 418,6
4 29.01.2018 08:00 448,4
5 19.02.2018 08:00 424,2
6 21.03.2018 19:00 438,3
7 21.03.2018 20:00 875,1
8 04.04.2018 06:00 533,4
9 05.04.2018 15:00 555,2
10 20.08.2018 05:00 481,7
11 24.08.2018 05:00 481,5
12 24.08.2018 06:00 351,0
13 30.08.2018 06:00 757,4
14 17.09.2018 06:00 416,2
15 19.09.2018 06:00 645,0
16 19.09.2018 07:00 429,3
17 20.09.2018 07:00 391,7