Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2015

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 21.01.2016 03:09 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: SMBOA
Lokalita: Mladá Boleslav
Pořadí Datum Hodnota
1 17.02.2015 06:00 51,4
2 18.02.2015 06:00 65,0
3 19.02.2015 06:00 64,8
4 20.02.2015 06:00 57,3
5 21.02.2015 06:00 51,5
6 20.03.2015 06:00 70,3
7 21.03.2015 06:00 54,0
8 24.03.2015 06:00 62,0
9 26.03.2015 06:00 52,8
10 05.10.2015 06:00 51,7
11 29.10.2015 06:00 50,3
12 02.11.2015 06:00 53,2
13 03.11.2015 06:00 81,8
14 04.11.2015 06:00 115,5
15 05.11.2015 06:00 109,1
16 06.11.2015 06:00 87,4