Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2014

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2015 04:40 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: SMBOA
Lokalita: Mladá Boleslav
Pořadí Datum Hodnota
1 14.01.2014 06:00 58,0
2 22.01.2014 06:00 51,5
3 24.01.2014 06:00 67,2
4 25.01.2014 06:00 67,0
5 27.01.2014 06:00 55,1
6 28.01.2014 06:00 56,9
7 29.01.2014 06:00 76,6
8 26.02.2014 06:00 60,6
9 27.02.2014 06:00 66,4
10 05.03.2014 06:00 54,9
11 06.03.2014 06:00 50,8
12 07.03.2014 06:00 60,9
13 08.03.2014 06:00 67,7
14 09.03.2014 06:00 78,3
15 10.03.2014 06:00 57,6
16 11.03.2014 06:00 54,6
17 12.03.2014 06:00 56,3
18 13.03.2014 06:00 70,5
19 14.03.2014 06:00 82,5
20 29.03.2014 06:00 62,1
21 30.03.2014 06:00 53,5
22 31.03.2014 06:00 56,0
23 01.04.2014 06:00 53,5
24 05.04.2014 06:00 63,5
25 30.04.2014 06:00 59,9
26 01.05.2014 06:00 52,6
27 15.09.2014 06:00 55,2
28 30.10.2014 06:00 59,5
29 31.10.2014 06:00 69,0
30 01.11.2014 06:00 58,2
31 03.11.2014 06:00 53,6
32 24.11.2014 06:00 50,2
33 31.12.2014 06:00 60,2