Informování veřejnosti o úrovni znečištění olovem a benzenem

Za období : 01.04.2021 - 01.04.2022, ČHMÚ

Aktualizováno: 14.08.2022 08:39 SELČ

Údaje jsou spočteny jak z operativních, tak i z verifikovaných dat dohromady.

Informování veřejnosti podle Vyhlášky 330/2012 Sb. §4 odstavec 2 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

Znečišťující látka Interval Imisní limit Jednotka
BZN 12 měsíců 5 µg/m³
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Metoda Interval Klouzavý roční průměr
1 ALIBV Praha 4-Libuš ČHMÚ ČHMÚ-Libuš VOC GC-VOC 10min/4d 0,5
2 JKOSV Košetice ČHMÚ ČHMÚ-Libuš VOC GC-VOC 10min/4d 0,4
Znečišťující látka Interval Imisní limit Jednotka
Pb 12 měsíců 500 ng/m³
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Metoda Interval Klouzavý roční průměr
1 LTAS0 Tanvald-školka ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 5,6
2 ARIE0 Praha 2-Riegrovy sady ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/6d 3,2
Znečišťující látka Interval Imisní limit Jednotka
Cd 12 měsíců 5 ng/m³
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Metoda Interval Klouzavý roční průměr
1 LTAS0 Tanvald-školka ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 2,4
2 ARIE0 Praha 2-Riegrovy sady ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/6d 0,1
Znečišťující látka Interval Imisní limit Jednotka
As 12 měsíců 6 ng/m³
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Metoda Interval Klouzavý roční průměr
1 LTAS0 Tanvald-školka ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 1,9
2 ARIE0 Praha 2-Riegrovy sady ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/6d 0,7
Znečišťující látka Interval Imisní limit Jednotka
Ni 12 měsíců 20 ng/m³
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Metoda Interval Klouzavý roční průměr
Znečišťující látka Interval Imisní limit Jednotka
PM₁₀ 12 měsíců 40 µg/m³
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Metoda Interval Klouzavý roční průměr