Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2022, Ostatní

Přehled překročení hodnot cílových
imisních limitů O₃ a AOT40

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 14.08.2022 08:39 SELČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Za úplnost a kvalitu údajů zodpovídá dodavatel dat, nikoliv ČHMÚ.

Úplnost dat – kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
O₃ 8 hodin 120 25 v průměru za tři roky µg/m³
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení
v roce 2022
Maximální koncentrace
v roce 2022
Úplnost dat
1 MSMSA Šumperk, ZŠ Vrchlického MŠUM ENVItech Bohemia s.r.o. 33 166,0 99,0
2 BBMAA Brno-Arboretum SMBrno Statutární město Brno 20 151,1 100,0
3 TOROK Ostrava-Radvanice OZO ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 18 156,8 99,0
4 TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 18 150,9 99,7
5 BBMLA Brno-Lány SMBrno Statutární město Brno 15 144,2 99,5
6 TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 13 155,6 98,6
Účel: Ochrana vegetace
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit v průměru za 5 let Jednotka
O₃ 1.5. - 31.7. (AOT40) 18000 µg/m³.h
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen