Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2014

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2015 04:40 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: SMBOA
Lokalita: Mladá Boleslav
Pořadí Datum Hodnota
1 07.06.2014 17:00 123,5
2 08.06.2014 17:00 128,9
3 11.06.2014 15:00 130,3
4 28.06.2014 18:00 135,0
5 04.07.2014 17:00 131,0
6 17.07.2014 16:00 121,3
7 18.07.2014 16:00 145,9
8 19.07.2014 17:00 147,4
9 20.07.2014 17:00 129,8
10 26.07.2014 16:00 130,9
11 27.07.2014 16:00 126,1