Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 01.02.2023 03:52 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Česká Lípa
Kód: LCLMA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 41´ 52.958" sš 14° 32´ 14.442" vd
Nadmořská výška: 299 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
31.01.2023 03:00 - 04:00 SEČ 4.9 10.0
31.01.2023 04:00 - 05:00 SEČ 14.5 10.2
31.01.2023 05:00 - 06:00 SEČ 10.1 9.7
31.01.2023 06:00 - 07:00 SEČ 6.1 9.4
31.01.2023 07:00 - 08:00 SEČ 8.6 9.2
31.01.2023 08:00 - 09:00 SEČ 7.5 9.1
31.01.2023 09:00 - 10:00 SEČ 8.9 9.3
31.01.2023 10:00 - 11:00 SEČ 5.9 8.8
31.01.2023 11:00 - 12:00 SEČ 10.9 8.7
31.01.2023 12:00 - 13:00 SEČ 12.4 8.6
31.01.2023 13:00 - 14:00 SEČ 16.4 8.5
31.01.2023 14:00 - 15:00 SEČ 10.0 8.4
31.01.2023 15:00 - 16:00 SEČ 5.6 8.4
31.01.2023 16:00 - 17:00 SEČ 6.2 8.2
31.01.2023 17:00 - 18:00 SEČ 4.6 8.0
31.01.2023 18:00 - 19:00 SEČ 13.5 8.3
31.01.2023 19:00 - 20:00 SEČ 10.3 8.6
31.01.2023 20:00 - 21:00 SEČ 5.5 8.7
31.01.2023 21:00 - 22:00 SEČ 3.6 8.9
31.01.2023 22:00 - 23:00 SEČ 2.5 8.8
31.01.2023 23:00 - 00:00 SEČ 5.5 8.5
01.02.2023 00:00 - 01:00 SEČ 5.2 8.1
01.02.2023 01:00 - 02:00 SEČ 4.2 7.9
01.02.2023 02:00 - 03:00 SEČ 6.4 7.9

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě