Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Informace o úrovni znečištění ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 28.05.2024 09:25 SELČ

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
1A ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
1B ≥ 0,34 a < 0,67
2A ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
2B ≥ 1,00 a < 1,50
3A ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
3B ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří
Neúplná data

Poznámka

Hodnoceno z tříhodinových klouzavých průměrů koncentrací SO2, NO2, O3, PM10, data nejsou verifikována.

Index kvality ovzduší