REZZO 1 - 2008

Emise hlavních znečišťujících látek v České republice podle krajů

Kraj TZL SO2 NOx CO VOC NH3
[t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % [t/rok] %
Hlavní město Praha 95,9 1,0 1 257,7 0,8 2 489,0 1,9 552,0 0,4 401,5 2,2 0,1 0,0
Středočeský kraj 1 254,8 12,5 17 202,7 11,5 15 290,5 11,6 3 955,2 2,8 3 990,9 21,9 84,4 10,1
Jihočeský kraj 270,4 2,7 7 250,9 4,9 2 784,0 2,1 966,2 0,7 480,9 2,6 9,3 1,1
Plzeňský kraj 321,8 3,2 7 411,0 5,0 3 218,4 2,4 1 377,6 1,0 523,7 2,9 14,9 1,8
Karlovarský kraj 489,6 4,9 9 015,7 6,0 10 745,3 8,1 1 988,0 1,4 813,1 4,5 39,1 4,7
Ústecký kraj 2 097,7 20,9 57 608,2 38,6 55 310,0 42,0 7 171,5 5,0 4 148,1 22,7 305,5 36,7
Liberecký kraj 137,6 1,4 1 277,1 0,9 956,3 0,7 301,7 0,2 305,4 1,6 9,5 1,1
Královéhradecký kraj 234,1 2,3 4 857,4 3,3 1 611,2 1,2 572,8 0,4 1 000,4 5,5 18,1 2,2
Pardubický kraj 603,3 6,0 11 166,6 7,5 10 518,5 8,0 1 990,9 1,4 1 167,3 6,4 72,4 8,7
Vysočina 301,5 3,0 620,6 0,3 1 353,1 1,0 974,4 0,7 678,6 3,7 87,7 10,5
Jihomoravský kraj 413,3 4,1 3 155,9 2,1 3 221,1 2,4 3 462,5 2,4 835,9 4,6 41,7 5,0
Olomoucký kraj 252,6 2,5 2 967,2 2,0 2 624,4 2,0 2 144,8 1,5 626,9 3,4 0,0 0,0
Zlínský kraj 213,4 2,1 4 428,9 3,0 2 424,6 1,8 530,7 0,4 1 234,0 6,8 8,8 1,1
Moravskoslezský kraj 3 340,6 33,4 21 033,1 14,1 19 423,2 14,8 116 226,3 81,7 2 045,6 11,2 141,7 17,0
CELKEM 10 026,7 100 149 253,2 100 131 969,5 100 142 214,5 100 18 252,3 100 833,2 100

Emise hlavních znečišťujících látek podle krajů po okresech

Hlavní město Praha
Okres TZL SO2 NOx CO VOC NH3
[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]
Praha 95,9 1 257,7 2 489,0 552,0 401,5 0,1
Středočeský kraj
Okres TZL SO2 NOx CO VOC NH3
[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]
Benešov 10,3 61,9 245,3 42,8 78,1 0,0
Beroun 89,0 7,9 160,9 884,4 112,3 0,0
Kladno 95,9 2 624,6 2 042,8 137,1 297,9 2,5
Kolín 36,8 1 338,3 504,8 111,0 354,1 1,1
Kutná Hora 11,9 61,2 36,1 36,7 127,5 0,0
Mělník 637,3 8 745,4 10 370,0 1 486,7 1 260,1 51,3
Mladá Boleslav 102,3 1 052,6 729,3 566,7 1 394,2 1,4
Nymburk 11,1 151,0 115,8 32,8 195,6 1,2
Praha-východ 20,1 1,3 27,7 30,1 83,6 0,0
Praha-západ 15,8 27,3 43,3 107,7 10,1 15,8
Příbram 69,7 2 833,0 841,4 294,1 35,1 0,0
Rakovník 154,7 298,1 173,1 225,4 42,4 11,2
Jihočeský kraj
Okres TZL SO2 NOx CO VOC NH3
[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]
České Budějovice 94,6 2 089,9 885,6 216,2 116,2 1,7
Český Krumlov 13,4 330,0 123,9 52,6 87,3 0,1
Jindřichův Hradec 7,7 88,1 70,9 72,6 42,1 7,3
Písek 15,1 758,5 137,5 131,4 70,1 0,1
Prachatice 1,8 10,8 26,8 24,1 18,4 0,1
Strakonice 24,6 1 470,8 476,3 150,5 60,4 0,0
Tábor 113,3 2 502,7 1 063,0 318,8 86,2 0,0
Plzeňský kraj
Okres TZL SO2 NOx CO VOC NH3
[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]
Domažlice 17,6 98,1 45,2 72,5 24,0 8,6
Klatovy 40,3 384,3 185,8 92,9 30,3 2,8
Plzeň-jih 31,1 55,5 141,2 111,2 64,9 0,0
Plzeň-město 144,5 6 804,0 2 574,8 447,1 277,9 0,6
Plzeň-sever 47,9 30,8 87,0 68,6 22,2 1,9
Rokycany 11,5 14,7 145,8 536,4 62,3 0,0
Tachov 28,8 23,7 38,6 49,1 42,2 1,0
Karlovarský kraj
Okres TZL SO2 NOx CO VOC NH3
[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]
Cheb 17,6 362,8 149,0 68,4 50,6 0,0
Karlovy Vary 9,7 497,6 198,9 45,9 31,8 35,2
Sokolov 462,2 8 155,4 10 397,3 1 873,8 730,8 3,8
Ústecký kraj
Okres TZL SO2 NOx CO VOC NH3
[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]
Děčín 12,5 266,2 178,0 95,1 192,3 0,0
Chomutov 717,3 21 800,9 21 566,3 1 465,4 1 530,5 13,4
Litoměřice 229,9 2 220,1 2 508,3 2 204,7 97,6 47,3
Louny 392,6 5 396,8 13 900,9 1 286,3 1 037,6 9,1
Most 344,8 14 801,6 7 336,3 1 463,0 596,0 130,4
Teplice 347,2 11 060,9 8 005,2 197,2 324,2 105,3
Ústí nad Labem 53,3 2 061,6 1 814,9 459,9 369,9 0,0
Liberecký kraj
Okres TZL SO2 NOx CO VOC NH3
[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]
Česká Lípa 19,8 142,4 224,4 109,3 64,6 8,4
Jablonec nad Nisou 40,4 454,6 376,2 30,6 36,1 0,1
Liberec 68,9 623,2 309,8 145,8 191,4 1,0
Semily 8,4 57,0 45,8 16,0 13,3 0,0
Královéhradecký kraj
Okres TZL SO2 NOx CO VOC NH3
[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]
Hradec Králové 20,2 197,3 95,0 106,8 202,0 0,0
Jičín 20,0 9,8 41,3 40,5 22,2 0,0
Náchod 10,2 958,6 248,4 15,3 163,8 0,0
Rychnov nad Kněžnou 97,4 690,9 249,9 216,2 422,3 14,6
Trutnov 86,4 3 000,7 976,5 193,9 190,1 3,5
Pardubický kraj
Okres TZL SO2 NOx CO VOC NH3
[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]
Chrudim 61,8 367,0 1 022,8 417,9 140,3 0,0
Pardubice 473,2 10 420,6 8 921,3 966,8 770,6 22,2
Svitavy 52,9 223,4 459,5 172,5 45,2 7,7
Ústí nad Orlicí 15,5 155,6 115,0 433,7 211,2 42,5
Vysočina
Okres TZL SO2 NOx CO VOC NH3
[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]
Havlíčkův Brod 42,7 2,5 185,6 58,1 21,0 1,7
Jihlava 47,8 5,1 484,3 557,2 430,5 0,0
Pelhřimov 164,2 143,9 378,9 133,5 99,5 0,0
Třebíč 26,9 4,3 75,1 52,0 54,4 81,7
Žďár nad Sázavou 20,0 464,7 229,2 173,6 73,2 4,3
Jihomoravský kraj
Okres TZL SO2 NOx CO VOC NH3
[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]
Blansko 55,4 168,8 98,6 54,6 66,9 0,0
Brno-město 72,5 185,1 425,9 380,6 119,0 0,0
Brno-venkov 89,4 36,2 1 249,1 2 411,7 195,8 0,0
Břeclav 9,9 5,5 242,2 89,6 176,3 6,9
Hodonín 125,5 2 319,5 789,1 143,0 134,8 9,1
Vyškov 9,6 132,7 58,2 43,1 39,3 21,6
Znojmo 51,1 308,1 358,1 339,9 103,9 4,1
Olomoucký kraj
Okres TZL SO2 NOx CO VOC NH3
[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]
Jeseník 2,5 15,3 8,5 4,0 34,7 0,0
Olomouc 87,9 810,4 477,6 238,3 282,1 0,0
Prostějov 32,7 112,9 62,0 60,5 45,2 0,0
Přerov 95,8 1 820,5 1 865,5 1 765,1 169,7 0,0
Šumperk 33,7 208,1 210,8 76,9 95,2 0,0
Zlínský kraj
Okres TZL SO2 NOx CO VOC NH3
[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]
Kroměříž 8,5 192,6 81,7 45,1 156,1 4,1
Uherské Hradiště 27,9 361,6 133,1 98,3 249,8 0,0
Vsetín 93,9 1 085,0 1 129,2 185,7 150,8 0,2
Zlín 83,1 2 789,6 1 080,5 201,6 677,3 4,5
Moravskoslezský kraj
Okres TZL SO2 NOx CO VOC NH3
[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]
Bruntál 41,0 523,0 267,7 110,3 180,5 0,0
Frýdek-Místek 991,7 4 012,4 2 964,3 47 851,6 340,7 0,2
Karviná 200,7 4 079,9 4 218,5 1 930,0 266,5 41,2
Nový Jičín 52,6 286,9 278,4 2 488,6 322,1 37,9
Opava 20,1 193,0 132,9 448,7 406,4 18,3
Ostrava-město 2 034,5 11 937,8 11 561,3 63 397,0 529,5 44,2