Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2021
Kraj Moravskoslezský
Okres Opava
Měřicí program TCERF , Červená hora
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 45,5 36,1 22,9 29,5 109,0 23,1 90,9 104,9 19,8 12,1 55,1 26,4
vodivost µS/cm EC metr 15,9 11,7 17,4 15,8 9,1 16,6 14,6 10,3 6,4 15,3 12,9 15,1
pH - pH-metrie 4,70 5,54 6,33 6,34 5,91 6,23 6,14 5,90 5,24 4,96 5,13 4,80
Na⁺ ug/l FAAS 161 106 148 137 97 91 62 34 24 108 73 112
K⁺ ug/l FAAS 52 80 72 57 43 86 64 32 32 68 46 57
NH₄⁺ ug/l SMA-BERTH 435 768 1 629 1 344 672 1 321 1 090 495 352 631 348 395
Mg²⁺ ug/l FAAS 23 35 61 38 32 84 85 14 19 37 18 21
Ca²⁺ ug/l FAAS 59 504 596 365 318 1 013 820 91 183 185 76 78
Mn ug/l ICP-MS 1,0 16,1 7,3 4,3 3,1 18,1 9,9 1,4 3,0 3,7 0,8 1,0
Zn ug/l ICP-MS 7,4 40,8 11,5 9,6 4,5 11,5 4,4 2,5 4,8 13,7 10,7 6,4
Fe ug/l ICP-MS 21 109 85 50 28 141 113 10 31 41 9 15
Pb ug/l ICP-MS 1,4 4,3 1,6 1,8 0,8 2,8 1,8 0,4 0,6 2,2 0,7 1,3
Cd ug/l ICP-MS 0,02 0,26 0,06 0,07 0,05 0,12 0,06 0,02 0,05 0,21 0,13 0,03
Ni ug/l ICP-MS 0,3 2,7 0,5 0,6 0,3 1,1 0,4 0,1 0,3 1,1 0,2 0,4
F⁻ ug/l IC 4 4 10 8 3 8 9 1 4 8 6 6
Cl⁻ ug/l IC 272 228 257 251 105 155 130 66 61 248 137 217
NO₃⁻ ug/l IC 1 939 2 456 3 368 2 589 1 422 2 244 1 453 940 1 104 1 864 1 120 1 754
SO₄²⁻ ug/l IC 884 1 208 1 328 1 439 801 1 308 1 878 473 565 1 622 988 837