Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2021
Kraj Moravskoslezský
Okres Frýdek-Místek
Měřicí program TBKRF , Bílý Kříž
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 128,7 70,3 92,0 191,9 163,0 62,7 58,7 391,4 80,2 24,8 63,2 115,1
vodivost µS/cm EC metr 14,6 16,3 20,2 11,8 8,1 12,0 14,4 9,1 7,7 24,1 15,9 13,5
pH - pH-metrie 4,66 5,03 5,83 5,82 5,53 6,29 5,80 5,17 5,05 4,98 4,94 5,00
Na⁺ ug/l FAAS 114 281 135 131 44 70 63 33 23 254 143 221
K⁺ ug/l FAAS 35 65 80 28 40 67 54 31 31 76 42 66
NH₄⁺ ug/l SMA-BERTH 330 552 1 858 948 425 735 706 291 250 791 335 324
Mg²⁺ ug/l FAAS 18 68 55 24 19 67 55 12 9 50 23 36
Ca²⁺ ug/l FAAS 86 885 424 189 134 864 613 77 50 167 59 80
Mn ug/l ICP-MS 1,3 7,4 7,1 1,8 1,6 7,5 7,2 0,8 0,7 3,4 1,4 1,6
Zn ug/l ICP-MS 5,2 7,0 10,2 5,4 5,0 6,9 7,3 3,2 4,7 15,0 11,7 7,8
Fe ug/l ICP-MS 7 94 87 18 12 58 90 7 5 24 14 15
Pb ug/l ICP-MS 1,3 1,5 1,9 1,3 0,8 1,4 1,2 0,6 0,5 5,2 1,0 1,7
Cd ug/l ICP-MS 0,02 0,04 0,11 0,07 0,09 0,07 0,02 0,04 0,13 0,16 0,07 0,06
Ni ug/l ICP-MS 0,1 0,4 0,3 0,1 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2
F⁻ ug/l IC 3 7 16 6 2 4 7 1 2 8 8 5
Cl⁻ ug/l IC 252 509 444 331 85 139 123 77 77 507 243 390
NO₃⁻ ug/l IC 1 837 2 095 3 254 1 663 1 014 1 201 1 262 817 777 2 027 1 545 1 261
SO₄²⁻ ug/l IC 856 1 225 2 585 1 503 802 1 228 1 245 585 669 2 115 1 387 1 080