Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2021
Kraj Královéhradecký
Okres Trutnov
Měřicí program HKRYF , Krkonoše-Rýchory
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 130,6 56,3 97,6 124,0 167,2 66,1 173,9 259,3 70,6 84,0 107,4 54,7
vodivost µS/cm EC metr 7,4 20,4 12,1 9,2 7,9 16,4 10,8 11,3 16,4
pH - pH-metrie 5,28 5,93 5,95 6,15 5,67 5,70 6,42 5,88 4,82
Na⁺ ug/l FAAS 93 313 147 48 47 29 61 154 102
K⁺ ug/l FAAS 34 110 122 34 38 23 51 66 61
NH₄⁺ ug/l SMA-BERTH 263 1 848 944 624 401 296 899 645 637
Mg²⁺ ug/l FAAS 9 65 37 34 28 18 27 60 24
Ca²⁺ ug/l FAAS 88 421 243 391 251 91 306 273 87
Mn ug/l ICP-MS 2,0 2,1 2,7 2,8 1,1 2,1 0,6 1,3 1,1 1,1
Zn ug/l ICP-MS 5,4 4,3 7,6 4,8 2,5 1,0 2,7 5,3 4,3 3,0
Fe ug/l ICP-MS 11 5 4 12 3 3 3 3 6 7
Pb ug/l ICP-MS 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
Cd ug/l ICP-MS 0,02 0,02 0,04 0,03 0,02 0,02 0,05 0,04 0,03 0,04
Ni ug/l ICP-MS 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1
F⁻ ug/l IC 4 8 2 1 3 1 6 4 4
Cl⁻ ug/l IC 90 427 215 101 79 51 123 272 164
NO₃⁻ ug/l IC 1 232 3 523 1 761 1 080 875 763 1 689 1 183 2 405
SO₄²⁻ ug/l IC 419 1 858 915 524 676 391 1 366 986 1 191