Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2021
Kraj Pardubický
Okres Chrudim
Měřicí program ESVRF , Svratouch
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 61,6 44,5 35,4 55,6 102,9 94,4 109,4 99,3 22,0 16,5 37,0 36,2
vodivost µS/cm EC metr 12,8 5,7 13,0 17,6 11,8 15,7 11,7 8,1 15,6 11,6
pH - pH-metrie 4,95 5,59 5,93 6,33 5,96 6,30 6,42 5,81 5,62 5,58
Na⁺ ug/l FAAS 235 57 159 388 60 79 40 33 142 163
K⁺ ug/l FAAS 38 23 62 209 51 63 41 72 47 56
NH₄⁺ ug/l SMA-BERTH 374 212 1 328 1 493 711 984 635 651 1 023 738
Mg²⁺ ug/l FAAS 35 14 28 78 26 87 46 23 44 42
Ca²⁺ ug/l FAAS 239 144 253 375 255 1 254 460 128 346 228
Mn ug/l ICP-MS 1,0 1,3 2,2 3,1 1,6 1,8 2,8 0,8 1,8 1,9 1,7 1,5
Zn ug/l ICP-MS 8,2 19,2 5,6 8,5 4,7 2,5 2,8 4,4 9,3 24,6 22,5 19,2
Fe ug/l ICP-MS 5 8 6 6 4 20 8 4 7 3 7 7
Pb ug/l ICP-MS 0,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,0 0,3 0,4
Cd ug/l ICP-MS 0,02 0,02 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,12 0,05 0,03
Ni ug/l ICP-MS 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3
F⁻ ug/l IC 4 2 6 7 1 4 3 1 9 4
Cl⁻ ug/l IC 399 82 234 697 103 123 78 56 256 251
NO₃⁻ ug/l IC 1 971 1 245 2 606 2 435 1 487 1 617 1 079 993 1 966 2 153
SO₄²⁻ ug/l IC 775 394 1 362 1 799 751 903 1 027 576 1 976 1 015