Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2021
Kraj Jihomoravský
Okres Znojmo
Měřicí program BKUCF , Kuchařovice
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 25,2 19,1 15,4 14,4 70,1 46,0 85,1 94,3 17,0 15,6 29,6 33,7
vodivost µS/cm EC metr 16,6 10,3 19,5 11,2 9,1 19,3 13,4 15,3 13,1
pH - pH-metrie 4,87 5,71 6,16 6,21 5,90 5,20 5,62 4,91 4,92
Na⁺ ug/l FAAS 54 47 97 61 32 119 119 37 78
K⁺ ug/l FAAS 54 43 85 62 23 62 55 97 46
NH₄⁺ ug/l SMA-BERTH 656 410 1 267 721 489 1 523 879 921 514
Mg²⁺ ug/l FAAS 10 22 95 56 16 66 35 21 21
Ca²⁺ ug/l FAAS 153 212 1 300 634 85 637 93 100 69
Mn ug/l ICP-MS 0,9 5,6 3,1 6,7 1,9 7,9 9,0 1,4 4,3 1,6 1,5 1,7
Zn ug/l ICP-MS 8,3 11,8 5,2 11,1 10,0 7,2 4,1 2,2 6,6 7,6 5,1 7,2
Fe ug/l ICP-MS 22 141 46 51 26 98 118 36 93 121 44 82
Pb ug/l ICP-MS 0,9 1,9 0,7 0,7 0,4 1,4 1,0 0,4 1,7 0,5 0,7 0,8
Cd ug/l ICP-MS 0,04 0,07 0,02 0,07 0,02 0,02 0,02 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04
Ni ug/l ICP-MS 0,5 0,8 0,3 0,5 0,5 0,9 0,3 0,1 0,5 0,6 0,5 0,8
F⁻ ug/l IC 3 2 5 4 1 15 4 6 5
Cl⁻ ug/l IC 115 59 150 117 96 213 245 75 194
NO₃⁻ ug/l IC 2 557 1 101 2 077 1 198 1 074 2 810 2 661 2 839 2 584
SO₄²⁻ ug/l IC 1 004 638 983 1 257 369 3 333 1 031 1 184 545