Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.11.2022 08:08 SEČ


Základní údaje
Kód: ALIBF
Identifikace ISKO: 31
Lokalita: Pha4-Libuš
Typ měřicího programu: Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Měřicí sítě: Síť monitoringu kvality srážek ČHMÚ
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244 033 488
 
E-mail: eliska.svobodová@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení chemického složení srážek a výpočet atmosférické depozice
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
paralelní měření 7D – 0 – ČHMÚ 1M – 0 – ČGS 1M – 1, 2 – ČHMÚ
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 RAIN [úhrn srážek] x [neurčeno] VOL [volumetrické stanovení] mm Ne Ne 0 N 7d 01.01.2002
2 2 vodivost [vodivost] x [neurčeno] EC metr [konduktometrie] µS/cm Ne Ne 0 A 7d 08.01.2002
2 2 pH [pH] x [neurčeno] pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] - Ne Ne 0 A 7d 08.01.2002
2 2 Na⁺ [sodné ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 A 7d 08.01.2002
2 2 K⁺ [draselné ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 A 7d 08.01.2002
2 2 NH₄⁺ [amonné ionty] x [neurčeno] SMA-BERTH [Spektrofotometrie, SMA-BERTH] ug/l Ne Ne 0 A 7d 13.02.2018
2 2 Mg²⁺ [hořečnaté ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 A 7d 08.01.2002
2 2 Ca²⁺ [vápenaté ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 A 7d 08.01.2002
2 2 Fe [železo] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 N 7d 04.01.2011
2 2 Zn [zinek] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 N 7d 04.01.2011
2 2 Mn [mangan] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 N 7d 04.01.2011
2 2 Pb [olovo] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 A 7d 04.01.2011
2 2 Cd [kadmium] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 A 7d 04.01.2011
2 2 Ni [nikl] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 A 7d 04.01.2011
2 2 As [arsen] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 A 7d 04.01.2011
2 2 Cu [měď] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 N 7d 04.01.2011
2 2 Co [kobalt] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 N 7d 04.01.2011
2 2 Cr [chrom] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 N 7d 04.01.2011
2 2 V [vanad] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 N 7d 04.01.2011
2 2 Se [selen] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 N 7d 04.01.2011
2 2 F⁻ [fluoridové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 A 7d 08.01.2002
2 2 Cl⁻ [chloridové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 A 7d 08.01.2002
2 2 NO₃⁻ [dusičnanové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 A 7d 08.01.2002
2 2 SO₄²⁻ [síranové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 A 7d 08.01.2002
1 3 iont.Bil. [iontová bilance] x [neurčeno] x [neurčeno] % Ne Ne 0 N 7d 01.01.2002
1 3 voddif [rozdíl vodivosti] x [neurčeno] x [neurčeno] % Ne Ne 0 N 7d 01.01.2002
2 2 RAIN [úhrn srážek] x [neurčeno] VOL [volumetrické stanovení] mm Ne Ne 0 N 1M 01.11.1985 31.12.1991
2 2 RAIN [úhrn srážek] x [neurčeno] VOL [volumetrické stanovení] mm Ne Ne 2 N 1M 01.01.1990 31.12.1991
2 2 RAIN [úhrn srážek] x [neurčeno] VOL [volumetrické stanovení] mm Ne Ne 1 N 1M 01.03.1987 31.12.2001
3 2 vodivost [vodivost] x [neurčeno] EC metr [konduktometrie] µS/cm Ne Ne 0 N 1M 01.11.1985 31.12.1991
2 2 vodivost [vodivost] x [neurčeno] EC metr [konduktometrie] µS/cm Ne Ne 2 N 1M 01.11.1989 31.01.1992
2 2 vodivost [vodivost] x [neurčeno] EC metr [konduktometrie] µS/cm Ne Ne 1 N 1M 01.03.1987 31.12.2001
3 2 pH [pH] x [neurčeno] pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] - Ne Ne 0 N 1M 01.11.1985 31.12.1991
2 2 pH [pH] x [neurčeno] pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] - Ne Ne 2 N 1M 01.11.1989 31.01.1992
2 2 pH [pH] x [neurčeno] pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] - Ne Ne 1 N 1M 01.03.1987 31.12.2001
3 2 Na⁺ [sodné ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 N 1M 01.11.1985 31.12.1991
2 2 Na⁺ [sodné ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 2 N 1M 01.11.1989 31.01.1992
2 2 Na⁺ [sodné ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.03.1987 31.12.2001
3 2 K⁺ [draselné ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 N 1M 01.11.1985 31.12.1991
2 2 K⁺ [draselné ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 2 N 1M 01.11.1989 31.01.1992
2 2 K⁺ [draselné ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.03.1987 31.12.2001
3 2 NH₄⁺ [amonné ionty] x [neurčeno] PTM [potenciometrie] ug/l Ne Ne 0 N 1M 01.11.1985 31.08.1986
3 2 NH₄⁺ [amonné ionty] x [neurčeno] PTM [potenciometrie] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.03.1987 30.11.1988
2 2 NH₄⁺ [amonné ionty] x [neurčeno] UV/VIS-BER [manuální spektrometrie] ug/l Ne Ne 0 N 1M 01.01.1990 31.12.1991
2 2 NH₄⁺ [amonné ionty] x [neurčeno] UV/VIS-BER [manuální spektrometrie] ug/l Ne Ne 2 N 1M 01.11.1989 31.01.1992
2 2 NH₄⁺ [amonné ionty] x [neurčeno] UV/VIS-BER [manuální spektrometrie] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.06.1990 28.02.1993
2 2 NH₄⁺ [amonné ionty] x [neurčeno] SFA-BERTH [kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.01.1993 31.12.1993
2 2 NH₄⁺ [amonné ionty] x [neurčeno] SFA-BERTH [kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.03.1993 31.12.2001
2 2 NH₄⁺ [amonné ionty] x [neurčeno] SFA-BERTH [kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza] ug/l Ne Ne 0 N 7d 08.01.2002 30.09.2004
2 2 NH₄⁺ [amonné ionty] x [neurčeno] FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] ug/l Ne Ne 0 N 7d 01.11.2003 31.12.2004
2 2 NH₄⁺ [amonné ionty] x [neurčeno] FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] ug/l Ne Ne 0 A 7d 05.10.2004 31.01.2018
3 2 Mg²⁺ [hořečnaté ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 N 1M 01.11.1985 31.12.1991
2 2 Mg²⁺ [hořečnaté ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 2 N 1M 01.11.1989 31.01.1992
2 2 Mg²⁺ [hořečnaté ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.03.1987 31.12.2001
3 2 Ca²⁺ [vápenaté ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 N 1M 01.11.1985 31.12.1991
2 2 Ca²⁺ [vápenaté ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 2 N 1M 01.11.1989 31.01.1992
2 2 Ca²⁺ [vápenaté ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.03.1987 31.12.2001
3 2 Al [hliník] x [neurčeno] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ug/l Ne Ne 0 N 1M 01.11.1985 31.12.1991
2 2 Al [hliník] x [neurčeno] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ug/l Ne Ne 2 N 1M 01.11.1989 31.01.1992
2 2 Al [hliník] x [neurčeno] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.03.1987 29.02.1996
3 2 Fe [železo] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 N 1M 01.11.1985 31.12.1991
2 2 Fe [železo] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 2 N 1M 01.11.1989 31.01.1992
2 2 Fe [železo] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.03.1987 29.02.1996
3 2 Zn [zinek] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 N 1M 01.11.1985 31.12.1991
2 2 Zn [zinek] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 2 N 1M 01.11.1989 31.01.1992
2 2 Zn [zinek] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.03.1987 29.02.1996
3 2 Mn [mangan] x [neurčeno] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 N 1M 01.11.1985 31.12.1991
2 2 Mn [mangan] x [neurčeno] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 2 N 1M 01.11.1989 31.01.1992
2 2 Mn [mangan] x [neurčeno] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.03.1987 31.12.1996
2 2 Pb [olovo] x [neurčeno] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.01.1993 31.12.1996
2 2 Cd [kadmium] x [neurčeno] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.01.1993 31.12.1996
2 2 Ni [nikl] x [neurčeno] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.01.1993 31.12.1996
3 2 F⁻ [fluoridové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 N 1M 01.11.1985 31.12.1991
2 2 F⁻ [fluoridové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 2 N 1M 01.11.1989 31.01.1992
2 2 F⁻ [fluoridové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.03.1987 31.12.2001
3 2 Cl⁻ [chloridové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 N 1M 01.11.1985 31.12.1991
2 2 Cl⁻ [chloridové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 2 N 1M 01.11.1989 31.01.1992
2 2 Cl⁻ [chloridové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.03.1987 31.12.2001
3 2 NO₃⁻ [dusičnanové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 N 1M 01.11.1985 31.12.1991
2 2 NO₃⁻ [dusičnanové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 2 N 1M 01.11.1989 31.01.1992
2 2 NO₃⁻ [dusičnanové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.03.1987 31.12.2001
3 2 SO₄²⁻ [síranové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 N 1M 01.11.1985 31.12.1991
2 2 SO₄²⁻ [síranové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 2 N 1M 01.11.1989 31.01.1992
2 2 SO₄²⁻ [síranové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 1 N 1M 01.03.1987 31.12.2001
1 3 iont.Bil. [iontová bilance] x [neurčeno] x [neurčeno] % Ne Ne 0 N 1M 01.11.1985 31.12.1991
1 3 voddif [rozdíl vodivosti] x [neurčeno] x [neurčeno] % Ne Ne 0 N 1M 01.11.1985 31.12.1991
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Laboratoř č. 2 ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Laboratoř č. 3 ČGS-CL
Geologická 6
15200 Praha 5
Tel.: 565 301 056
 
E-mail: vera.zoulkova@geology.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-Klimatologie
Na Šabatce 17
14306 Praha 4
Tel.: 244032254
 
E-mail: lenka.stasova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033488
 
E-mail: eliska.svobodova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 3 neurčeno

Tel.:
 
E-mail: