LSOU, Souš

Stav v roce: 2021


Základní údaje
Kód lokality: LSOU
Název: Souš
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Obec (ZÚJ): Desná
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)
Desná III č. 858
46861 Souš - přehrada
Správce lokality, adresa
ČHMÚ-Pobočka Ústí nad Labem
Poštovní schránka 2
40011 Ústí nad Labem-Kočkov
Tel.: 472706057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 47´ 22.726" sš 15° 19´ 10.859" vd
Nadmořská výška: 771 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Vedle domku hrázného VD Souš, ve volné krajině, na rovině v náhorní poloze vedle vodní nádrže.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
LSOUF Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
LSOUU Denní úhrny
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 06.02.1995 Datum zániku: