SNO₃ - suma dusičnanových iontů

Podrobný tabelární přehled denních průměrů na stanicích

Stav v roce: 2021