H₂S - sirovodík

Podrobný tabelární přehled denních průměrů na stanicích

Stav v roce: 2021