SO₂ - TOFFA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: SO₂ - oxid siřičitý
Lokalita: Ostrava-Fifejdy
Měřicí program: TOFFA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: µg/m³
Metoda měření: UV-fluorescence
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 10,0 8,2 10,4 7,2 3,8 6,1 4,3 4,1 4,6 4,4 8,9 5,2 6,2 6,2 10,0 5,4 7,6 11,4 6,3 6,2 6,1 6,4 7,2 7,0 6,9 6,3 6,3 7,4 10,9 8,9 10,9 7,1 11,4 31
2 17,5 9,1 6,6 6,0 12,1 9,7 8,4 9,7 19,9 16,6 6,3 4,7 4,1 2,6 9,2 6,3 4,1 5,6 5,5 3,8 4,9 4,5 2,1 4,9 4,2 5,7 1,3 1,5 7,0 19,9 28
3 1,4 3,3 4,8 4,0 2,5 3,4 5,4 3,1 9,6 9,4 6,6 6,4 4,7 4,5 4,7 3,7 2,3 3,6 3,2 3,2 3,9 4,0 3,3 2,1 5,2 5,6 4,2 4,2 5,6 4,4 4,8 4,4 9,6 31
4 6,9 3,0 2,2 3,1 4,8 2,9 3,3 1,8 2,5 3,5 3,9 3,0 4,7 1,8 1,4 1,7 1,7 5,6 7,3 6,4 6,0 3,6 4,1 3,7 2,5 6,4 7,0 7,1 6,3 4,2 4,1 7,3 30
5 7,1 4,6 2,3 3,9 4,2 2,6 4,7 2,4 3,2 7,3 4,3 3,9 5,6 4,8 6,2 1,4 1,3 2,3 1,5 2,0 1,8 1,4 1,3 1,3 1,9 1,3 1,3 2,5 3,2 7,3 28
6 4,5 3,3 6,9 5,1 5,1 2,1 2,7 3,3 1,5 2,0 3,3 2,9 1,5 1,7 3,4 5,9 4,6 3,7 6,1 6,0 8,5 4,8 2,1 4,8 1,9 2,4 2,9 6,4 5,6 3,3 3,9 8,5 30
7 2,3 2,9 3,0 4,8 4,4 6,8 3,8 6,6 4,1 3,8 8,5 7,6 5,5 5,3 2,2 2,4 2,6 1,4 1,9 1,6 1,6 1,4 3,2 5,6 5,4 2,5 1,6 2,3 2,7 3,6 3,2 3,7 8,5 31
8 4,5 1,9 2,6 2,2 2,9 2,2 3,4 1,8 4,8 2,8 2,7 5,5 3,0 4,9 3,1 3,2 2,4 3,1 4,4 5,9 2,3 2,7 2,0 2,5 2,7 3,5 2,8 2,4 3,2 2,2 1,5 3,1 5,9 31
9 1,3 1,5 3,0 3,6 2,2 6,7 4,1 2,6 2,6 3,7 4,0 3,7 2,0 4,5 7,2 3,1 1,8 2,1 1,7 2,0 1,8 2,6 2,2 1,6 1,7 3,4 3,4 4,9 5,2 4,4 3,2 7,2 30
10 3,7 2,8 5,3 2,6 6,5 3,0 4,2 6,1 6,0 6,5 5,2 5,9 1,4 2,2 2,7 3,4 2,9 3,0 4,4 4,6 4,1 2,8 2,0 2,4 1,9 4,2 3,3 2,8 2,7 4,2 2,7 3,7 6,5 31
11 3,7 2,4 3,3 3,0 2,0 1,8 1,7 1,5 2,1 1,9 3,5 5,0 8,9 5,5 9,2 6,0 3,4 1,3 1,3 2,7 3,3 2,0 3,0 5,2 6,8 5,7 7,0 5,2 3,3 3,9 9,2 29
12 3,8 4,3 4,5 3,8 5,3 3,6 6,5 12,4 12,3 8,2 5,2 6,3 7,0 4,8 4,4 3,2 1,3 1,4 3,6 1,5 2,6 4,2 7,4 4,8 12,0 14,8 23,6 22,3 5,3 4,2 4,0 6,7 23,6 31