NO - STCSA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: NO - oxid dusnatý
Lokalita: Tobolka-Čertovy schody
Měřicí program: STCSA
Organizace: VČs
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Jednotka: µg/m³
Metoda měření: chemiluminiscence
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,8 1,1 1,9 3,8 1,5 1,0 0,9 0,8 0,9 1,3 2,2 0,7 0,6 0,6 1,1 0,5 0,6 1,4 0,5 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 1,5 0,8 1,2 0,6 1,1 0,5 0,6 1,0 3,8 31
2 1,3 0,9 0,5 0,5 4,2 0,7 0,5 1,5 1,6 1,5 1,0 1,5 1,0 2,3 2,5 1,3 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,9 17,1 29,3 7,5 1,5 0,5 0,5 3,0 29,3 28
3 1,3 10,8 4,9 1,5 0,5 0,7 0,6 1,0 1,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 1,0 0,7 1,1 0,7 0,5 0,5 0,6 1,1 1,4 1,2 10,8 31
4 0,7 0,9 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,9 0,9 0,5 0,5 0,6 0,6 1,0 30
5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 1,7 0,6 1,7 30
6 1,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,5 0,5 0,9 1,2 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6 1,5 30
7 0,6 0,8 0,7 1,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,7 0,9 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 1,3 29
8 0,5 0,6 0,7 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 1,8 0,5 0,6 0,5 1,2 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,5 0,7 1,8 31
9 0,5 1,5 1,4 4,0 0,7 0,5 0,7 0,7 0,5 0,8 0,8 0,6 1,4 0,9 0,6 0,7 0,8 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 1,9 0,7 0,6 0,7 0,9 4,0 30
10 0,6 0,7 0,5 1,5 0,6 0,6 1,4 0,8 1,4 1,5 1,4 0,7 1,2 0,9 0,6 1,2 2,1 0,8 0,9 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 2,3 1,0 4,6 2,4 0,9 0,6 1,1 4,6 31
11 1,8 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 0,9 3,7 5,8 0,5 2,4 1,5 0,6 1,0 0,8 1,5 0,6 0,5 0,6 0,8 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 2,0 0,5 1,1 5,8 29
12 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,2 0,5 1,0 3,2 0,7 1,0 1,1 2,6 1,7 1,0 1,1 2,0 1,1 0,5 0,5 1,8 1,5 0,7 0,5 0,6 1,3 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 1,0 3,2 31