Mn - SKLS0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: Mn - mangan
Lokalita: Kladno-Švermov
Měřicí program: SKLS0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Jednotka: ng/m³
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,4 2,1 3,2 2,5 2,8 1,6 1,8 2,0 1,9 13,2 7,1 1,1 2,3 2,0 1,3 3,0 13,2 15
2 3,2 1,5 8,5 4,4 4,5 3,4 3,7 9,0 3,7 10,6 3,8 10,4 17,1 2,3 5,8 17,1 14
3 10,9 10,1 4,6 7,1 10,5 3,9 1,8 1,8 2,4 2,3 3,1 3,0 14,1 3,1 5,1 18,8 6,1 18,8 16
4 1,8 3,9 1,6 5,0 7,6 2,1 3,0 2,0 3,6 7,2 4,2 5,0 12,1 12,5 4,8 5,5 12,5 15
5 2,5 3,5 2,1 3,8 11,4 2,2 1,7 1,1 1,4 2,0 2,3 6,2 1,6 3,6 1,6 3,4 11,4 15
6 10,7 10,9 5,8 7,2 5,6 4,2 4,7 7,6 12,6 12,1 11,0 3,6 2,6 2,3 3,8 6,9 12,6 15
7 1,2 2,6 1,3 3,8 1,0 1,9 2,3 2,5 2,0 4,7 4,3 13,3 3,2 2,6 1,9 3,3 13,3 15
8 1,7 1,4 1,8 1,9 0,8 4,1 8,5 5,0 3,7 2,0 2,2 2,2 3,1 1,5 1,6 1,9 2,6 8,5 16
9 0,0 4,6 11,1 8,7 11,2 1,9 4,4 13,9 1,3 2,4 3,3 2,8 4,6 7,4 3,6 5,7 13,9 15
10 14,2 7,9 3,0 4,7 12,4 1,8 4,1 2,0 4,8 5,7 3,8 5,4 15,2 4,0 10,6 8,7 7,0 15,2 16
11 1,5 1,6 2,1 2,0 5,9 6,0 2,7 2,8 2,3 1,7 6,0 6,3 3,4 2,4 1,0 3,4 6,3 15
12 2,4 2,6 4,7 7,9 2,8 1,9 3,0 3,2 2,2 2,0 7,4 1,2 3,8 3,5 0,9 3,1 7,9 15