Zn - MBEL0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: Zn - zinek
Lokalita: Bělotín
Měřicí program: MBEL0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Jednotka: ng/m³
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 62,1 23,6 12,2 5,8 25,1 25,8 62,1 5
2 15,5 111,0 67,7 18,8 12,1 47,4 111,0 5
3 11,3 27,0 13,8 20,4 35,5 20,5 35,5 5
4 14,7 14,7 10,7 16,4 29,4 17,4 29,4 5
5 8,0 6,1 5,8 8,9 36,2 13,5 36,2 5
6 7,3 6,3 13,7 10,3 11,5 9,8 13,7 5
7 9,9 7,8 8,4 3,1 6,5 7,0 9,9 5
8 2,3 3,6 14,4 9,8 6,6 7,4 14,4 5
9 5,3 38,0 6,5 7,5 12,7 14,7 38,0 5
10 16,1 36,1 10,1 24,3 15,5 10,8 19,8 36,1 6
11 19,8 44,0 21,3 23,8 6,8 23,5 44,0 5
12 13,3 45,4 8,6 14,6 12,1 18,1 45,4 5