Se - MBEL0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: Se - selen
Lokalita: Bělotín
Měřicí program: MBEL0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Jednotka: ng/m³
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,2 0,6 0,3 0,2 0,7 0,6 1,2 5
2 0,1 1,6 0,9 0,7 0,1 0,7 1,6 5
3 0,2 0,4 0,1 0,4 0,8 0,4 0,8 5
4 0,2 0,5 0,3 0,7 0,6 0,5 0,7 5
5 0,2 0,7 0,5 0,4 0,8 0,5 0,8 5
6 0,2 0,5 0,9 0,7 1,0 0,7 1,0 5
7 0,5 0,3 0,8 0,1 0,3 0,4 0,8 5
8 0,1 0,1 0,7 0,4 0,4 0,3 0,7 5
9 0,1 1,0 0,5 0,1 0,6 0,5 1,0 5
10 0,2 1,2 0,1 0,8 0,3 0,5 0,5 1,2 6
11 0,7 0,6 0,7 0,7 0,2 0,6 0,7 5
12 0,2 1,4 0,3 0,6 1,0 0,6 1,4 5