Mn - MBEL0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: Mn - mangan
Lokalita: Bělotín
Měřicí program: MBEL0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Jednotka: ng/m³
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 8,4 4,2 1,8 4,6 8,2 5,4 8,4 5
2 7,3 18,3 17,0 3,5 2,9 10,3 18,3 5
3 1,6 7,5 1,6 7,3 12,0 5,6 12,0 5
4 1,9 6,0 5,5 10,5 10,4 6,9 10,5 5
5 4,4 5,9 1,6 3,4 11,0 5,4 11,0 5
6 4,7 5,7 7,3 7,7 2,7 5,6 7,7 5
7 2,7 4,5 7,8 2,6 3,2 4,1 7,8 5
8 1,7 2,3 8,4 9,5 6,1 5,6 9,5 5
9 2,8 16,5 3,8 1,4 3,4 5,8 16,5 5
10 5,8 9,9 4,7 8,6 7,5 5,4 7,2 9,9 6
11 7,1 8,6 7,1 9,5 3,3 7,4 9,5 5
12 1,1 4,1 2,2 2,6 1,1 2,4 4,1 5