Cu - MBEL0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: Cu - měd
Lokalita: Bělotín
Měřicí program: MBEL0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Jednotka: ng/m³
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 5,7 2,2 0,9 1,5 4,8 3,0 5,7 5
2 2,1 8,9 9,9 3,0 1,3 5,3 9,9 5
3 0,9 4,1 1,3 2,8 4,3 2,5 4,3 5
4 1,6 1,9 2,1 3,0 3,9 2,5 3,9 5
5 2,0 2,9 13,2 1,7 3,6 4,6 13,2 5
6 2,1 2,3 2,9 2,6 4,5 2,9 4,5 5
7 1,4 1,6 2,9 1,1 1,6 1,7 2,9 5
8 0,5 0,4 3,5 12,5 3,0 4,0 12,5 5
9 1,6 6,1 1,9 0,2 1,7 2,5 6,1 5
10 3,9 5,5 3,0 6,4 5,1 2,5 4,6 6,4 6
11 3,2 7,4 4,2 5,6 1,8 4,5 7,4 5
12 2,2 5,5 2,1 0,9 0,5 2,3 5,5 5