Cd - MBEL0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: Cd - kadmium
Lokalita: Bělotín
Měřicí program: MBEL0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Jednotka: ng/m³
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,8 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 5
2 0,1 0,8 0,6 0,2 0,1 0,4 0,8 5
3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 5
4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 5
5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 5
6 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 5
8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 5
9 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 5
10 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 6
11 0,2 0,4 0,1 0,2 0,0 0,2 0,4 5
12 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 5