NOₓ - KPRBA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: NOₓ - oxidy dusíku
Lokalita: Přebuz
Měřicí program: KPRBA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Jednotka: µg/m³
Metoda měření: chemiluminiscence
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 7,0 8,0 6,6 24,7 20,8 6,5 7,1 10,5 8,0 9,1 9,5 12,0 5,8 5,1 8,4 4,7 6,4 9,8 5,7 8,2 11,1 8,2 5,5 5,1 5,2 7,5 7,2 10,6 9,1 5,2 4,3 8,5 24,7 31
2 8,4 12,5 3,9 3,0 5,6 7,5 7,0 12,9 12,5 9,2 8,1 5,8 2,9 5,9 4,6 9,1 6,2 5,1 4,6 4,2 3,8 5,5 3,6 7,9 6,7 8,5 6,4 4,6 6,6 12,9 28
3 3,0 3,1 9,3 16,5 5,8 4,1 5,1 6,0 5,8 10,6 8,0 1,4 1,0 1,0 1,2 1,0 2,5 1,3 2,0 1,1 2,2 1,8 1,9 3,9 5,5 6,5 5,2 3,4 3,5 2,2 3,5 4,2 16,5 31
4 5,9 4,2 2,9 1,8 3,5 1,8 3,1 3,2 8,2 8,4 6,6 5,1 4,4 4,8 4,9 6,5 7,2 6,4 6,0 4,7 4,3 4,4 3,9 5,6 5,1 3,8 6,4 7,2 6,6 6,8 5,1 8,4 30
5 6,8 5,5 4,5 5,5 3,7 4,3 4,3 5,7 5,4 4,7 5,9 5,1 4,0 3,9 3,8 3,3 2,8 3,1 3,2 3,2 5,6 2,5 2,1 3,3 2,3 3,3 3,8 3,4 4,2 3,2 2,7 4,0 6,8 31
6 3,0 3,6 3,6 3,7 3,4 3,0 3,2 3,2 3,3 4,3 3,6 3,5 2,5 4,0 3,6 4,2 3,3 4,0 4,3 3,2 2,6 5,9 3,2 5,0 3,8 3,2 3,8 3,8 4,0 2,8 3,6 5,9 30
7 4,0 4,8 2,9 4,2 2,8 3,7 1,8 2,8 2,7 2,6 4,2 3,0 2,7 2,4 2,4 4,4 5,3 3,8 4,9 4,3 4,0 4,1 4,4 4,9 4,1 3,0 3,3 4,0 3,1 3,5 3,4 3,6 5,3 31
8 2,7 2,9 3,8 3,2 3,6 3,1 3,1 2,1 2,8 4,1 2,6 3,9 3,0 2,7 1,7 2,5 2,5 3,0 2,8 2,3 2,6 2,6 2,6 3,6 2,6 1,8 2,1 2,6 1,6 2,4 3,2 2,8 4,1 31
9 3,0 1,6 2,7 2,4 2,5 2,9 2,6 3,0 5,0 3,7 1,9 1,5 2,8 3,5 4,7 3,4 2,7 3,4 3,2 3,0 3,9 3,5 3,7 3,6 3,7 4,6 2,6 4,5 3,6 4,1 3,2 5,0 30
10 11,2 7,7 3,9 6,0 6,9 3,4 5,1 4,8 6,0 5,3 4,4 3,7 3,1 6,5 4,5 2,5 2,0 4,9 8,8 7,5 3,3 3,4 1,7 3,0 7,3 7,8 4,8 5,2 7,7 8,6 7,3 5,4 11,2 31
11 5,1 3,6 8,1 8,0 3,9 3,9 4,2 2,6 3,8 6,8 7,2 6,7 8,9 8,9 7,2 7,0 8,1 7,1 6,2 5,0 5,1 3,9 2,4 3,1 6,2 6,2 11,4 3,7 4,9 6,8 5,9 11,4 30
12 4,2 3,8 5,6 10,1 4,2 10,6 12,3 12,1 12,3 7,7 7,8 6,9 5,8 4,0 6,7 7,7 5,7 4,5 3,3 4,9 5,0 16,4 13,6 5,9 6,7 3,9 5,9 11,3 4,8 4,2 2,9 7,1 16,4 31