Zn - BKUC0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: Zn - zinek
Lokalita: Kuchařovice
Měřicí program: BKUC0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Jednotka: ng/m³
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Poznámka: párové měření*
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 19,9 19,9 19,0 19,0 29,1 29,1 4,5 4,5 12,8 12,8 9,9 9,9 9,2 9,2 3,0 14,1 29,1 15
2 33,6 18,2 34,0 13,8 42,2 20,0 11,7 13,0 15,7 27,8 9,1 27,3 63,5 6,1 24,0 63,5 14
3 15,8 34,9 7,4 17,4 17,4 18,0 18,0 4,8 4,8 7,7 7,7 16,8 16,8 9,8 9,8 15,5 13,9 34,9 16
4 15,5 4,0 4,0 7,7 7,7 4,6 4,6 11,0 11,0 10,0 10,0 9,1 9,1 12,3 12,3 9,0 15,5 15
5 15,4 15,4 5,0 5,0 7,8 7,8 4,1 4,1 3,5 3,5 4,4 4,4 6,5 6,5 6,2 6,8 15,4 15
6 6,2 13,4 13,4 10,3 10,3 3,8 3,8 16,2 16,2 9,5 9,5 4,6 4,6 11,3 11,3 9,6 16,2 15
7 3,3 3,3 3,4 3,4 9,9 9,9 6,3 6,3 5,0 5,0 7,6 7,6 5,0 5,0 3,9 3,9 5,6 9,9 16
8 3,5 3,5 2,0 2,0 4,7 4,7 5,9 5,9 2,8 2,8 3,9 3,9 4,6 4,6 4,1 3,9 5,9 15
9 4,1 12,9 12,9 22,2 22,2 10,2 10,2 9,9 9,9 5,6 5,6 6,8 6,8 21,6 21,6 12,2 22,2 15
10 11,1 11,1 11,4 11,4 18,1 18,1 10,0 10,0 20,3 20,3 10,3 10,3 12,7 12,7 17,5 17,5 13,8 20,3 16
11 6,2 6,2 6,4 6,4 9,1 9,1 14,7 14,7 3,9 3,9 8,6 8,6 8,6 8,6 3,8 8,4 14,7 15
12 3,8 7,8 7,8 16,2 16,2 6,3 6,3 5,7 5,7 8,9 8,9 19,3 19,3 12,3 12,3 10,2 19,3 15

*Dva nezávislé odběrové vzorky, které jsou vyhodnoceny jednou analýzou.