Pb - BKUC0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Kuchařovice
Měřicí program: BKUC0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Jednotka: µg/m³
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Poznámka: párové měření*
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,006 0,006 0,003 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,003 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,002 0,003 0,006 15
2 0,009 0,004 0,006 0,004 0,009 0,004 0,002 0,002 0,004 0,007 0,005 0,005 0,008 0,001 0,005 0,009 14
3 0,004 0,006 0,002 0,003 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,002 0,006 16
4 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,003 15
5 0,003 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,003 15
6 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,003 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 15
7 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 16
8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 15
9 0,001 0,003 0,003 0,004 0,004 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,001 0,001 0,005 0,005 0,003 0,005 15
10 0,004 0,004 0,003 0,003 0,005 0,005 0,001 0,001 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,008 0,008 0,003 0,008 16
11 0,002 0,002 0,001 0,001 0,007 0,007 0,005 0,005 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003 0,001 0,003 0,007 15
12 0,001 0,002 0,002 0,008 0,008 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,005 0,005 0,004 0,004 0,003 0,008 15

*Dva nezávislé odběrové vzorky, které jsou vyhodnoceny jednou analýzou.