Mn - BKUC0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: Mn - mangan
Lokalita: Kuchařovice
Měřicí program: BKUC0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Jednotka: ng/m³
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Poznámka: párové měření*
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,0 2,0 2,5 2,5 4,7 4,7 0,8 0,8 2,4 2,4 1,4 1,4 1,8 1,8 0,4 2,1 4,7 15
2 6,8 1,5 5,9 1,5 4,1 2,5 1,5 2,4 2,3 2,9 0,6 2,8 12,2 1,1 3,4 12,2 14
3 2,7 7,1 2,4 3,5 3,5 4,8 4,8 1,4 1,4 1,4 1,4 3,6 3,6 4,8 4,8 9,2 3,6 9,2 16
4 9,2 1,3 1,3 5,2 5,2 1,9 1,9 1,5 1,5 2,9 2,9 4,7 4,7 5,0 5,0 3,7 9,2 15
5 3,0 3,0 2,2 2,2 4,4 4,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,0 2,0 2,3 2,3 4,4 15
6 2,3 5,5 5,5 4,3 4,3 1,6 1,6 5,4 5,4 7,2 7,2 2,5 2,5 3,4 3,4 4,2 7,2 15
7 1,2 1,2 1,9 1,9 2,6 2,6 4,6 4,6 3,9 3,9 4,3 4,3 4,1 4,1 2,8 2,8 3,2 4,6 16
8 2,1 2,1 1,0 1,0 4,3 4,3 5,9 5,9 2,2 2,2 2,9 2,9 1,6 1,6 1,5 2,8 5,9 15
9 1,5 4,3 4,3 10,6 10,6 6,2 6,2 5,8 5,8 2,6 2,6 4,0 4,0 5,0 5,0 5,2 10,6 15
10 4,3 4,3 3,9 3,9 7,3 7,3 2,3 2,3 5,7 5,7 3,3 3,3 5,5 5,5 5,9 5,9 4,7 7,3 16
11 1,6 1,6 1,4 1,4 1,9 1,9 2,5 2,5 1,1 1,1 2,5 2,5 1,5 1,5 1,4 1,9 2,5 15
12 1,4 1,4 1,4 2,2 2,2 1,4 1,4 1,1 1,1 2,0 2,0 2,8 2,8 1,4 1,4 1,7 2,8 15

*Dva nezávislé odběrové vzorky, které jsou vyhodnoceny jednou analýzou.