Fe - BKUC0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: Fe - železo
Lokalita: Kuchařovice
Měřicí program: BKUC0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Jednotka: ng/m³
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Poznámka: párové měření*
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 62,1 62,1 54,1 54,1 115,0 115,0 16,4 16,4 77,2 77,2 51,0 51,0 45,5 45,5 5,4 56,3 115,0 15
2 170,0 51,7 194,0 51,0 110,0 59,7 26,8 66,2 63,5 117,0 21,1 118,0 577,0 20,8 117,6 577,0 14
3 105,0 278,0 79,8 110,0 110,0 177,0 177,0 30,0 30,0 24,9 24,9 127,0 127,0 170,0 170,0 363,0 124,0 363,0 16
4 363,0 29,8 29,8 194,0 194,0 63,3 63,3 40,1 40,1 96,9 96,9 178,0 178,0 193,0 193,0 135,9 363,0 15
5 118,0 118,0 74,2 74,2 173,0 173,0 41,1 41,1 36,7 36,7 37,5 37,5 130,0 130,0 83,5 90,4 173,0 15
6 83,5 216,0 216,0 174,0 174,0 56,2 56,2 227,0 227,0 348,0 348,0 102,0 102,0 130,0 130,0 172,7 348,0 15
7 37,3 37,3 64,7 64,7 96,3 96,3 184,0 184,0 178,0 178,0 161,0 161,0 151,0 151,0 89,3 89,3 121,2 184,0 16
8 87,8 87,8 29,7 29,7 192,0 192,0 289,0 289,0 90,1 90,1 109,0 109,0 65,0 65,0 62,0 118,2 289,0 15
9 62,0 182,0 182,0 446,0 446,0 257,0 257,0 239,0 239,0 86,0 86,0 168,0 168,0 214,0 214,0 216,4 446,0 15
10 155,0 155,0 139,0 139,0 275,0 275,0 84,2 84,2 252,0 252,0 93,8 93,8 239,0 239,0 259,0 259,0 184,8 275,0 16
11 58,7 58,7 51,8 51,8 88,2 88,2 105,0 105,0 40,9 40,9 86,0 86,0 48,6 48,6 42,9 74,0 105,0 15
12 42,9 43,0 43,0 68,1 68,1 34,2 34,2 29,8 29,8 57,6 57,6 89,0 89,0 40,7 40,7 50,9 89,0 15

*Dva nezávislé odběrové vzorky, které jsou vyhodnoceny jednou analýzou.