Cu - BKUC0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: Cu - měd
Lokalita: Kuchařovice
Měřicí program: BKUC0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Jednotka: ng/m³
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Poznámka: párové měření*
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 3,5 3,5 2,4 2,4 3,7 3,7 1,7 1,7 2,0 2,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,3 2,1 3,7 15
2 2,8 1,4 2,7 1,4 2,3 1,0 0,6 1,1 1,4 2,9 0,7 1,8 4,5 0,6 1,8 4,5 14
3 1,5 3,6 1,0 1,3 1,3 2,0 2,0 0,6 0,6 0,9 0,9 1,9 1,9 1,5 1,5 2,6 1,6 3,6 16
4 2,6 0,5 0,5 1,3 1,3 0,7 0,7 0,8 0,8 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 2,6 15
5 1,3 1,3 1,0 1,0 1,6 1,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,0 1,0 1,6 15
6 1,0 2,0 2,0 1,6 1,6 1,0 1,0 2,4 2,4 2,0 2,0 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 2,4 15
7 0,9 0,9 0,6 0,6 0,8 0,8 1,8 1,8 0,9 0,9 1,5 1,5 1,3 1,3 5,3 5,3 1,5 5,3 16
8 0,3 0,3 0,1 0,1 1,8 1,8 2,2 2,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,3 0,9 2,2 15
9 0,3 2,3 2,3 3,1 3,1 2,3 2,3 2,5 2,5 1,5 1,5 1,9 1,9 3,4 3,4 2,3 3,4 15
10 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 3,3 3,3 3,3 4,9 4,9 3,3 3,3 3,2 3,2 2,5 2,5 3,3 4,9 16
11 1,0 1,0 0,6 0,6 1,1 1,1 1,6 1,6 0,4 0,4 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,1 1,6 15
12 1,6 1,2 1,2 2,0 2,0 1,0 1,0 0,6 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 0,2 0,2 0,9 2,0 15

*Dva nezávislé odběrové vzorky, které jsou vyhodnoceny jednou analýzou.