Cr - BKUC0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: Cr - chrom
Lokalita: Kuchařovice
Měřicí program: BKUC0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Jednotka: ng/m³
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Poznámka: párové měření*
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,1 0,4 0,7 15
2 0,7 0,4 1,0 0,2 0,9 0,5 0,5 0,1 0,1 0,6 0,3 1,2 1,8 0,1 0,6 1,8 14
3 0,2 0,9 0,1 0,3 0,3 1,0 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 0,6 1,2 16
4 1,2 0,3 0,3 0,8 0,8 0,1 0,1 0,6 0,6 0,7 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 1,2 15
5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,2 0,2 0,6 0,6 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,6 15
6 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,6 0,6 0,9 0,9 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,9 15
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0,5 0,5 2,3 2,3 0,1 0,1 0,5 2,3 16
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7 15
9 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 15
10 0,5 0,5 0,9 0,9 1,0 1,0 0,5 0,5 1,3 1,3 0,3 0,3 1,2 1,2 0,4 0,4 0,8 1,3 16
11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 15
12 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 15

*Dva nezávislé odběrové vzorky, které jsou vyhodnoceny jednou analýzou.