NO - oxid dusnatý

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2021
Kraj: Sasko-Drážďany
Okres: Gorlitz
Látka: NO - oxid dusnatý
Jednotka: µg/m³
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
DGORK
Detail
1029237
LfULG
(1295)
Goerlitz
Kombinované měření
CHLM
Xm 17,9 19,3 24,1 17,6 15,8 14,4 16,8 19,7 26,2 23,5 22,5 24,5 75,6 40,5 19,3 20,2 11,25 364
mc 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 13.12. 44,8 16,7 1,98 1