NOₓ - oxidy dusíku

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2021
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Látka: NOₓ - oxidy dusíku
Jednotka: µg/m³
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
ZOTMA
Detail
1194075
MOTRO
(1961)
Otrokovice-město
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 35,8 50,4 51,8 55,7 42,9 28,3 39,3 53,7 70,8 63,4 61,7 152,6 90,8 45,5 49,7 21,33 345
mc 31 28 31 30 27 14 31 31 30 31 30 31 15.12. 100,6 45,5 1,53 20
ZZLNA
Detail
41226
ČHMÚ
(1510)
Zlín
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 21,2 33,3 18,9 11,3 9,5 10,0 10,3 12,7 17,7 23,9 29,8 87,2 43,9 13,0 17,3 11,74 353
mc 31 28 31 30 30 30 22 31 30 31 30 29 15.12. 52,3 14,8 1,71 5
ZZZSA
Detail
1492913
MZLl
(2246)
Zlín - ZŠ Kvítkova
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 29,3 45,7 27,1 21,4 20,9 97,6 64,7 24,4 ~ 149
mc 31 28 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 24.02. 75,2 ~ ~ 213