TLN - toluen

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2021
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Látka: TLN - toluen
Jednotka: µg/m³
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
TOMHV
Detail
512403
ZÚ, SMOva
(1717)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření VOC
GC-FID
Xm 0,65 0,55 0,44 0,45 0,44 0,61 0,36 0,47 0,53 0,65 0,70 0,41 0,5 0,32 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 0,4 2,07 3
TOROV
Detail
1021761
ZÚ, SMOva
(1943)
Ostrava-Radvanice OZO
Měření VOC
GC-FID
Xm 0,51 0,39 0,27 0,18 0,20 0,52 0,26 0,36 0,59 0,34 0,34 0,49 0,4 0,26 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 0,3 1,94 3
TOREV
Detail
512283
ZÚ, SMOva
(1714)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření VOC
GC-FID
Xm 0,53 0,35 0,27 0,15 0,15 0,41 0,26 0,52 0,31 0,28 0,38 0,3 0,21 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 0,3 1,95 9