NOₓ - oxidy dusíku

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2021
Kraj: Plzeňský
Okres: Rokycany
Látka: NOₓ - oxidy dusíku
Jednotka: µg/m³
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
PKUJA
Detail
1021183
ČHMÚ
(1936)
Kamenný Újezd
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 16,6 20,0 11,9 9,9 7,5 8,4 6,3 6,8 9,5 14,5 15,7 17,9 58,1 26,8 9,6 12,1 7,53 362
mc 31 28 31 29 31 30 31 29 30 31 30 31 15.02. 33,8 10,4 1,68 2