NOₓ - oxidy dusíku

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2021
Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Látka: NOₓ - oxidy dusíku
Jednotka: µg/m³
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
KPRBA
Detail
40546
ČHMÚ
(1033)
Přebuz
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 8,5 6,6 4,2 5,1 4,0 3,6 3,6 2,8 3,2 5,4 5,9 7,1 24,7 10,6 4,2 5,0 2,87 365
mc 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 04.01. 12,5 4,4 1,66 0
KSOMA
Detail
40533
ČHMÚ
(1032)
Sokolov
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 18,2 23,6 14,0 11,5 8,7 13,1 9,7 10,9 14,4 19,0 19,6 18,3 58,6 31,4 12,9 15,0 8,22 364
mc 31 28 31 30 30 30 31 31 30 31 30 31 15.02. 39,8 13,2 1,65 1