NOₓ - oxidy dusíku

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2021
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Látka: NOₓ - oxidy dusíku
Jednotka: µg/m³
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
JKOSA
Detail
40840
ČHMÚ
(1138)
Košetice
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 6,2 5,9 4,2 3,3 2,8 4,3 2,3 2,4 3,1 3,9 5,6 15,0 8,3 3,6 4,1 2,17 340
mc 31 28 27 30 31 25 24 31 29 31 22 31 05.01. 10,2 3,6 1,64 8