EBZN - etylbenzen

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2021
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Látka: EBZN - etylbenzen
Jednotka: µg/m³
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
JKOSV
Detail
178452
ČHMÚ
(1562)
Košetice
Měření VOC
GC-VOC
Xm 0,12 0,13 0,11 0,09 0,09 0,13 0,09 0,09 0,11 0,10 0,15 0,13 0,3 0,1 ~
mc 8 8 9 9 9 8 9 9 9 8 9 7 03.11. ~ ~ 6