NOₓ - oxidy dusíku

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2021
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Látka: NOₓ - oxidy dusíku
Jednotka: µg/m³
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
EPAOA
Detail
41012
ČHMÚ
(1418)
Pardubice-Rosice
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 26,9 35,5 24,9 13,5 9,3 11,1 8,5 10,9 15,4 24,8 23,1 34,5 114,6 47,3 13,7 19,8 17,10 360
mc 31 28 29 30 31 30 31 31 30 28 30 31 14.12. 77,6 15,2 2,01 2